top of page

Quadres per a la Galeria Vidrart, a Ciutadella (Menorca), en principi eren per una exposició per Juny de 2020... evidentment no es va poder fer... però els quadres allà estàn.

Cuadros para la Galeria Vidrart, en Ciutadella (Menorca), en principio eran para una exposición para Junio de 2020... evidentemente no se pudo hacer... pero los cuadros allí están.

bottom of page