Procès de creació de les escultures de fusta.

Proceso de creación de las esculturas de madera.