top of page

Exposició "Carotes de Sant Joan " a la Galeria Vidrart,

a Ciutadella, 2014. Aquestes dues carotes va ser la meva aportació.

Exposición "Carotes de Sant Joan " en la Galeria Vidrart, en Ciutadella, 2014. Estas dos carotes fueron mi aportación.

bottom of page