top of page

Aquestes obres de petit format son la meva aportació a la expo col.lectiva Nadal Art 20, a la Gaelria Artara, a Maó.

Estas obras de pequeño formato son mi aportación a la expo colectiva Nadal Art 20, en la Gaelria Artara, en Mahón.

bottom of page