top of page

El pasat dia 1 de juny s´inaugurà a la Galeria Vidrart la meva nova exposició "Bona Vida". Una vintena d´obres noves sobre Sant Joan i Manorca, que es podràn veure fins el dia 27.

El pasatdo dia 1 de junio se nauguró en la Galeria Vidrart mi nueva exposición "Bona Vida". Una veintena de obras nuevas sobre Sant Joan y Manorca, que se podrán ver hasta el dia 27.

bottom of page